Verification: ce991c98f858ff30

കുണ്ടറ : മുളവന പ്ലാവിള ജംഗ്ഷൻ റോഡിലെ വൻകുഴി

A dangerous pothole in the middle of the road at Kundara Mulana Plavila junction.


KUNDARA NEWS – മുളവന : കുണ്ടറ മുളവന പ്ലാവിള ജംഗ്ഷനിൽ റോഡിന്റെ നടുവിൽ അപകടകരമായ കുഴി .
ആയിരക്കണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന റോഡിലാണ് ഈ കുഴിയുള്ളതു .

Leave A Reply

Your email address will not be published.